REFERANSER

Dar Ibn Khaldun for oversettelseogmedieproduksjonoversattiperiodenfra mars 2001 til mars 2002 Jordanavtaler med forskjellige land iverden.

Vårt firma erklartil å leverehøykvalitetoversettelse for ledsagereogenkeltpersonerpå

Våreklienter

Bedrifter
sykehus
institusjoner
StudenterTjenesterkontorer
Byggefirmaer
Offentligeavdelinger
advokater
Ingeniørfirmaer
Innvandringssøkereogkontorer
hoteller
banker
Forsikringsselskap

Fleredetaljer

Dar Ibn Khaldun for Translation hartjent mange vellykkedebedrifterogenkeltpersoner. Blantvåreanerkjenteinstitusjonellekundereradvokatfirmaer, sykehus, klinikker, universiteter, høyskoler, bedrifterogsmåbedrifter. Blantvåreindividuellekunderer leger, professorer, lærere, innvandrere, forretningsmenn, forskere, ingeniører, studenterogtilog med turister.

Våreakkrediterteoversettelsestjenesteri Amman Jordan regnessomenav de besteoversettelsesbedriftenei Jordan. Besøkendetil Jordan harhevdet at våretolkningstjenester Jordan vardetbeste de harhatt med de mesthøfligetolkenesomhjalputoverderesplikt.

Blantvårepåliteligekundekredserledendefinansinstitusjoner, akademiskeinstitusjoner, juridiskeorganisasjoner, statskontorerogfrivilligeorganisasjoner, IT-selskaperogkommersiellegiganter. Her erendelvisliste over våreanerkjenteklientell:

HRG, MWH, Flyktninghjelpen, Isra-universitetet, Ferring Pharmaceuticals, MGI, MMDS, Samarah, USAID, Hikma, FAO, Midtforsikringsselskapet, Al Ahsa-kammeret, Kommunalministeriet, Arab Jordan Investment Bank, Jormat Group, GroFin, Detslæring Info2cell, Swisslog, Bank Al Etihad, O & M Engicon, Jordan Toll, Maersc, Pepsi, LG, APL, Idiom Express, Watania, Samsung, Aspen, FN kvinner, ConsultUS, ME Law, Middle Solution, Jordan GBC, Jordan Bank , Oxfam, Novartis, International Drink Consultancy, World Vision, Zarqa University, Pharma International, MIG Bank, Jordan Hashemite Fund for barns utvikling.

Våretjenesterinkluderer Certified Document Translation Jordan ogOversettelsestjenesteri Amman samtTolkeri Amman.

Vi tilbyrvåretjenesterpåtysk, fransk, russisk, ukrainsk, spansk, italiensk, rumensk, gresk, nederlandsk, bulgarsk, tyrkisk, kinesiskogkoreansk, tilstortilfredshet for allevårekunder, hvorav mange ertilbakekunder.

TRUSTED BY