Contact-us--rounded-image

KONTAKT OSS

Kjærekunde, takk for at du nådennesiden, dettebetyr at du vil ha de besteoversettelsestjenestenei Amman Jordan og Dar Ibn KhaldunforOversettelseer den bestearabiskeoversettelsestjenesteni Jordan kantilby. Derfortilbyr vi degfølgendekontaktdetaljer; vennligstgiossbeskjed om dine behovogleggvedeventuelledokumenter du trenger for et fullstendigtilbud. Også, hvis du ønskernoenekstratjenester, som en notarisertkopi, apostilisertellerannensertifisering, vil vi siteretilsvarende.

Dar Ibn Khaldun for oversettelse
Hager, Wasfi Tal Street, Bygningnr. 105. Kontornr. 101
Amman, Jordan
Tlf: 00962 6 5516412
Faks: 00962 6 5516412
Mob: 00962 79 5209798
Skype: ibn.khaldun1
E-post: [email protected]