Contact-us--rounded-image

تماس با ما

مشتری عزیز، از شما برای رسیدن به این صفحه سپاسگزارم، به این معنی است که شما می خواهید بهترین خدمات ترجمه در اممان اردن و داری ابن خلدونفر ترجمه بهترین خدمات ترجمه عربی در اردن است. بنابراین، ما به شما اطلاعات زیر را ارائه می دهیم؛ لطفا به نیازهای شما اطلاع دهید و اسنادی را که برای نقل قول کامل نیاز دارید، پیوست کنید. همچنین، اگر شما هر گونه خدمات اضافی مثل کپی اسناد رسمی، آپولو یا سایر گواهینامه ها را می خواهید، ما به این ترتیب نقل قول می کنیم.

داربن خلدون برای ترجمه
Gardens، Wasfi Tal Street، Building No. 105 دفتر شماره 101
عمان، اردن
تلفن: 00962 6 5516412
فکس: 00962 6 5516412
تلفن: 00962 79 5209798
اسکایپ: ibn.khaldun1
پست الکترونیکی: [email protected]